Avgifter

Träningsavgifter
I priset inkluderas bland annat medlemskap i föreningen, lokalhyra, underhåll av dojo, försäkringar, medlemskap i Svenska Riksidrottsförbundet och Svenska Karateförbundet. Medlemskapet innebär också att du kan deltaga på andra arrangemang som klubben ordnar t.ex. träningsläger, kurser och seminarium. Förutom träning och fysiska aktiviteter har vi även föreläsningar och samkväm i olika sociala former ett par gånger per termin för att lära känna varandra och skapa större gemenskap i klubben. Vi är en ideell förening där vi hjälps åt och samarbetar för att utvecklas.

Karate Kids och Tiny Tigers 700kr/termin för träning söndagar.
Övriga medlemmar: 950:-/halvår för träning tisdagar och torsdagar.

Betala gärna in på bankgiro eller swisha, men var tydliga med vem och vad betalningen avser:
BG 5442-8313
Swish 0708186708.
Obs! Inbetalda avgifter återbetalas ej.

Lägeravgifter
Varierande beroende på antal dagar. Se på inbjudan för information.

Graderingsavgifter - Sensei meddelar vilka som berörs. 
Varierande beroende på vilken grad som man ska gradera till.
Från 200 kr och uppåt.

Avslutningen för Tiny Tigers och Karate Kids är 200 kr.