Övriga grupper

Vid överenskommelse kan vi även tillfälligt ha andra gruppträningar. Det kan t.ex. vara:

- träning endast för DAN-grader
- träning för KYU-grader i mindre grupperingar
- träning endast för ledare och instruktörer
- prova-på-pass för företag eller ett arbetslag från ett företag
- ledar- och instruktörsutbildningar
- speciallpass med teman, t.ex. V.I.P.-träning
- privatträning enskilt eller i mindre grupp
- övriga grupper efter överenskommelse.

Maila förfrågan till Sensei Mona  vaxjokarate@hotmail.se