Om träningen

Under träningen är det viktigt att följa de enkla regler som finns. Det underlättar för din egen träning samt för instruktören att hålla ordning och kunna visa. Vi studerar och lär karate under en timme, så det är viktigt att tiden går till det och att man är fokuserad och har koncentrationen riktad på rätt saker. Förstår man inte uppgiften så räcker man bara upp handen. I klubben strävar vi efter att ha den japanska traditionen levande genom att följa de procedurer som gäller vid traditionell karateträning i en dojo. Tänk på att dojon är en mobilfri zon.

Före träningen

Plocka ihop alla dina saker och lägg i väskan som du tar med dig in till träningen. Detta för att underlätta för dem andra som kommer efteråt. Klubben ansvarar inte för saker i omklädningsrummen.
Ta av dig skorna när du är i hallen. Det gäller även för de gäster som ska titta på träningen.
Buga när du kommer in i dojon (träningslokalen). Detta för att visa att du är redo att träna och du hälsar på alla samtidigt.
Försök gärna värma upp lite själv innan träningen. Men stör inte andra som tränar. Tänk på att prata tyst med andra så du inte stör pågående träning.
Meddela alltid instruktören om sjukdom eller handikapp.
Mobiltelefonen och andra tekniska hjälpmedel stängs av.
  

Under träningen

När instruktören säger Seiretsu och klappar i händerna ställer man upp på ett led med den högst graderade längst upp till höger.
Därpå säger den högst upp till höger i ledet Seisa varpå alla sätter sig ner i Zazen. Man sätter sig ner direkt efter den till höger har satt sig ner.
Därefter är det Mokusu. Då sluter man ögonen och slappnar av. Vi inleder varje träning med en kort meditation före träningen
för att förbereda sig mentalt på kommande uppgifter. Bukandning är viktigt. Försök andas in genom näsan och ut genom munnen och koncentrera dig på andningen. Slappna av och lyssna till din egen andning och känn den inom dig.
När meditationen är slut utropas Mokusu Yame.  Därefter kommer de olika bugningsfraserna. Först bugar vi mot flaggan och vår symbol samt tavlan med vår mästare Shihan Taiji Kase. Andra bugningen är mot instruktören som ska leda träningen. Sista bugningen är mer av allmän karaktär, dvs vi hälsar på alla närvarande i dojon.
Vi gör alla dessa bugningar för att visa respekt mot de som har lagt grunden till det vi tränar idag och mot instruktören som ska lära oss mer.
När bugningarna är avklarade utropas Kiritsu (res upp). Man reser sig direkt när den till höger har rest sig.
Sen är det uppvärmning och teknikträning. Vår tanke är att vi studerar karate. Vi berättar om teknikerna och visar tillämpning och sen får man pröva själv. I  början blir det mer grundtekniker och när kunskapen ökar, så ökar även den tekniska förmågan.

Kataträning (mönster) är en del av träningen där vi går igenom kata med dess syfte. När man behärskar katan så tränar vi tillämpning på dessa (bunkai) för att få ökad förståelse för katan.

Träningen präglas av parövningar. Vi tränar för att förstå teknikens innebörd och lär oss att tillämpa den. Det är ju meningen att det ska funka! Vi tränar också kumite (fight) med mer fria tekniker men fortfarande under kontrollerade former.

Mot slutet av träningen blir det avslappning med andningsövningar.

Efter träningen

Vi ställer upp och gör samma ceremoni som i början av träningen med meditation och de olika bugningarna.

Till sist...

~ Kom alltid i god tid till träningen
~ Sätt upp långt hår i tofs (ej hårspännen eller pannband)
~ Långa naglar måste hållas korta, annars är det risk att man skadar andra
~ Lämna inte träningslokalen under träningen utan instruktörens tillåtelse
~ Var alltid artiga och hjälpsamma mot varandra
~ Träningskläder och du själv ska alltid vara rena innan träningen börjar
~ När det är Yasme (vila) då kan man rätta till sin dräkt eller bälte
~ Under instruktion, stå eller sitt korrekt i zazen eller med korsade ben ("skräddarställning")
~ Stäng av tekniken (eller sätt på ljudlöst): mobiler, smarta telefoner eller liknande
~ Lyssna noggrant och uppmärksamt på de instruktioner och råd som ges under träningen
~ Glöm inte tacka den som har gett dig ett råd om karate

Inget pass är det andra lik. Det är naturligt.
Tänk på att vi tränar med varandra, inte mot varandra.