Budo Karate

Budo betyder "Krigarens väg" och är en livsfilosofi som betonar moraliska och spirituella aspekter i träningen. Detta innebär att söka efter en spirituell dimension genom regelbunden fysisk och mental träning i Budo Karate, där målet är att nå bortom gränserna för fysisk styrka och teknik.

Sensei Kase utvecklade en speciell andningsteknik med centrum i nedre magregionen och genom koncentration och visualisering som avgörande vägar att utveckla sinnet. Denna väg kan slutligen leda till den mest avancerade mentala nivån och förmågan att fullständigt kontrollera Ki (energi).

Det som kännetecknar Budo Karate är att teknikernas funktion och verklighetsförankring är viktigare än yttre form. Det innehåller en stor variation av blockeringar med öppna och slutna händer och olika utgångspositioner och bygger på ett kraftfullt och utvecklat försvarssystem.