Japanska traditioner

I klubben strävar vi efter att ha den japanska traditionen levande genom att följa de procedurer som gäller vid traditionell karateträning i dojon. Detta innebär en del etikettsregler som alla följer för att hjälpas åt att behålla traditionen. I början kan det kännas konstigt med alla regler,  men det blir snabbt en naturlig  del av träningen.

~ Skor ställs alltid av i hallen. Även gäster som ska titta på träningen är barfota (eller med strumpor på).
~ Buga när du kommer in i dojon.  Det gör du för att visa att du är redo att träna samtidigt som du hälsar på alla. Stå mitt under porten och titta mot Shomen när du bugar.
~ Kom alltid i god tid, för då är du mer mentalt förberedd på träningen. Är du sen, bugar du som vanligt och sätter dig sedan i zazen till vänster om porten och inväntar godkännande av instruktör att få deltaga. Det är inte tillåtet att bar "hoppa in i träningen" mitt under pågående träning.
~ Stör inte andra som tränar.
~ Mobiltelefoner ska vara avstängda.
~ Vi inleder och avslutar varje träning med en kort meditation. Bukandning är viktigt. Försök andas in genom näsan och ut genom munnen och koncentrera dig på andningen. Slappna av och lyssna till din egen andning och känn den inom dig.
~ När det är parövning bugar man alltid mot varandra före och när övningen är avslutad.
~ Man får inte prata under instruktion utan ska vara uppmärksam på det som visas. Förstår man inte uppgiften så räcker man upp handen, likaså om man har en fråga. Vill man sitta ner under instruktion, så ska man sitta korrekt i zazen eller med korsade ben.
~ Om dräkten eller bältet behöver justeras under träningen gör man det när det är Yasme (vila). Då vänder man sig om med ryggen mot Shomen och rättar till det, aldrig under pågående övningar eller instruktion.
~ Långt hår ska alltid vara uppsatt och naglar måste hållas korta, annars är det risk att man skadar andra.
~ Lämna inte träningslokalen under träningen utan påkalla instruktörens uppmärksamhet.
~ Man får endast filma och ta kort under träningen efter instruktörens tillåtelse.
~ Träningen ska präglas av koncentration, fokus, intresse och uppmärksamhet.
~ Glöm inte tacka den som har gett dig ett råd om karate och var alltid artiga och hjälpsamma mot varandra.

~ Tänk på att vi tränar med varandra, inte mot varandra ~