Karate Kids

Karate Kids tränar söndagar kl 17:30 och är för årskurs 4-6 (ålder 10-12 år).Träningen präglas av glädje och gemenskap och karaten lyfts fram på ett lustfyllt sätt under ordnade former.  Tränare är Mona, Fredrik, Sebastian och Markus. Alla har mångårig erfarenhet av karateträning och att instruera. Dessutom är alla våra ledare utbildade.  Vi finns på Kvarnvägen 6, Växjö (gamla Fläkten).

Från avslutningen 17 december 2017:

  

Välkomna i augusti när vi har Öppet hus och möjlighet att deltaga på prova-på-pass.
Vi erbjuder vid terminsstart två prova-på-pass. Dessa två pass är gratis. Anmälan om fortsatt träning sker direkt efter avslutade prova-på-pass. Nästa tillfälle att prova karate blir vid terminsstart i augusti.Ingen föranmälan - anmälan sker på plats (direkt efter träningen). "Först till kvarn"-principen gäller. Se under fliken Grupper  i menyraden och klicka sedan på Nybörjare för mer information.
Tänk på att föräldrar måste närvara i träningslokalen för att man ska få vara med och träna.

Plats: Kvarnvägen 6, Växjö. (Gamla Fläkten på Öster).
Avgift: 700 kr/termin.

När man har lärt sig tillräckligt med tekniker och mognat i karateträningen finns det möjlighet att byta grupp till vår övriga verksamhet som vi har tisdagar och torsdagar. Detta sker dock sällan före 12 års ålder om inte förälder väljer att börja träna tillsammans med sitt barn i den Öppna klassen (Open Class) tisdagar och torsdagar kl 18:00-19:00.
Klubbledaren meddelar när det är aktuellt att byta grupp och oftast brukar byten ske efter sommarlovet då Karate Kidsbarnen har möjlighet att prova på vår sommarträning för att integreras in in i den övriga verksamheten. Första terminen tränar man både i Karate Kids och i den öppna klassen parallellt  (tisdag och söndag) vilket vi rekommenderar eftersom träningen är mer fokuserad på traditionell karateträning och mindre lek.

Varje termin har vi två föräldrarmöten som är samtidigt som Karate Kids tränar och det förväntas att samtliga föräldrar närvarar. Likaså under träningen förväntar vi att föräldrar närvara av flera skäl. Framförallt för att visa sitt stöd för barnens träning och klubbens verksamhet men även om olyckan är framme så är det tacksamt om förälder finns på plats. Vi har begränsade resurser med ledare så dessa behövs till träningen i första hand. Dessutom är det bra om vi behöver meddela föräldrar något så är det enkelt att informera när alla är där.

Den 5:e maj firar vi alltid Kodomo no hi = Barnens dag, som är en nationell helgdag i Japan. Vi brukar uppmärksamma den dagen första söndagen i maj med diplomutdelning och fotografering.

I slutet av terminen har vi en uppvisning och detta har vi istället för gradering. Denna kostar 200 kr och då ingår diplom för ny grad, närvarodiplom och godisregn. Bonus är medaljen! På uppvisningen visar barnen vad de har lärt sig under terminen och med tanke på åldersspridningen och erfarenheterna kan det se väldigt olika ut varje termin, dock präglas uppvisningsdagen av stor glädje. För att få vara med på uppvisningen måste man ha en närvaro om minst 2/3 av träningspassen (ungefär 65%). Klarar man av uppvisningen får man en ny grad enligt följande ordning:
Det finns även fler grader men oftast brukar de byta grupp och fortsätter enligt kari- och kyu-systemet i nästa grupp.
Våra uppvisningar med Karate Kids brukar vara mycket välbesökta och alla är välkomna: släkt, vänner, granner, kompisar - ja, alla som vill se får komma. Tanken är att det ska vara en glädjefull dag.