Om gradering

Gradering är inget krav för någon men något som erbjuds de som har nått ny kunskap och klarat målen för ny grad. Mot slutet av terminen delas graderingsansökan ut av klubbledaren till dem som  har nått målen för det som krävs för ny grad. En enkel regel är att ju högre grad - desto högre krav. Ansökan ger möjlighet att försöka till en ny grad. 

Kraven består av flera faktorer eftersom vi eftersträvar bra kvalité på utövarna i klubben. Förutom kunskap i nya kata och tekniker, hur dessa utförs är också krav på god och regelbunden närvaro, deltagande på läger och seminarier, samt en egen utvecklingsvilja som måste genomsyra den sammanlagda träningen under perioden för att vara behörig att gradera.

Vanligtvis graderar lägre kyu-grad i intervall om 6-12 månader, högre kyu-grader mellan 1-2 år och mellan varje dan-grad tar det flera år. Utvecklingsprocessen är mycket individuell så det går inte att mäta sig med andra och man ska inte mäta sig med andra även om man har samma grad. 

Mognadsprocess och kvalité är alltid ledstjärnan vid gradering. Det finns vissa kriterier som alltid måste uppfyllas vilket alla får tydlig information fortlöpande under träningen.

Kommer man från en annan organisation som tränar Shotokan kan man behålla sin grad. Kommer man från annan organisation som inte är Shotokan brukar man ta på sig ett vitt bälte för att visa respekt mot annan stilorganisation.

När man klarat av graderingen får man ett diplom som visar den nya graden och man har rätten att bära det bältet. Diplomen fungerar som ett intyg för din grad och är en värdehandling.

Tänk på att kunskaperna i karate inte sitter i bältet. Gradering är inte självändamålet med träningen utan det viktigaste är att man trivs med träningen och utvecklas.