Närvaro

För att säkerhetsställa och garantera god kvalité på vår träning är det viktigt att alla strävar efter en så hög närvaro som möjligt.
Genom hög närvaro och deltagande på våra aktiviteter utvecklas man inte bara själv, utan vi som klubb utvecklas tillsammans. 
Man meddelar alltid frånvaro (till sensei Mona) för att underlätta för planering av träningen.

För ledarna och styrelsen är det krav på att man är delaktig i vår verksamhet, åker på utbildningar och deltager regelbundet på träningsläger.

För medlemmar är det önskvärt att man försöker vara med på de aktiviteter som anordnas. Detta för att få en optimal utveckling av sin egen karate. Vi tränar tillsammans och utvecklas tillsammans. Genom att träna tillsammans utvecklar vi vår karate mer.

För föräldrar till de som har barn i klubben:
Ni måste närvara inne i dojon under träningen. Det gäller fram till ert barn fyller 13 år (dvs börjar i årskurs 7). Är ni inte där så får ert barn inte träna. Likaså måste mobiltelefoner och andra tekniska hjälpmedel vara avstängda helt under pågående träningspass.