GI

Taiji Kase, 9:e dan, valde att ha symbolen GI till ideogram.
Genom denna symbol visar man sin lojalitet samt tro på de ideér och den tradition som han skapade.
GI symboliserar de mångfaldiga kvalitéer som bör utgöra en sann karateka.
GI är framförallt en moralisk plikt - karatens moraliska och etiska värde.
GI betecknar Gichin och Yoshitaka Funakoshis initialer.
GI tolkas även som förståndets röst, dvs den skall övervinna själviskhet och eftersträva humanism.
GI betyder plikt och att man ska fortsätta utveckla karaten och föra ut kunskapen.
GI är det väsentliga budskapet i Kases karate:
Kase-ha Shotokan-Ryu Karate-Do

Sensei Taiji Kase (1929-2004)

Vill man visa sitt stöd för sensei Kases idéer kan man köpa ett gi-märke av klubbledaren och sy på dräktjackan. Den ska sitta på vänster sida i höjd med hjärtat.