Tiny Tigers


Vid avslutningen får man ett diplom, medalj och godis.

Tiny Tigers är öppen för alla som går i årskurs 1-3 (Ålder 7-9 år). Träningen präglas av glädje och gemenskap och karaten lyfts fram på ett lustfyllt sätt under lekfulla former men fortfarande fokus på "ordning och reda". Vi finns på Kvarnvägen 6, Växjö (gamla Fläkten).

Välkomna i augusti när vi har Öppet hus och möjlighet att deltaga på prova-på-pass.
Vi erbjuder vid terminsstart två prova-på-pass. Dessa två pass är gratis. Anmälan om fortsatt träning sker direkt efter avslutade prova-på-pass. Nästa tillfälle att prova karate blir vid terminsstart i augusti. Se under fliken Grupper  i menyraden och klicka sedan på Nybörjare för mer information.

Tänk på att förälder måste närvara i träningslokalen annars får barnet inte deltaga på träningen.


Från avslutningen den 10 december 2017:

Plats: Dojon, Kvarnvägen 6, Växjö. (Gamla fläktenområdet på öster i Växjö).

Begränsat antal deltagare så det är viktigt att man är på plats när terminen börjar. 
Avgift för en termin: 700kr. Information om klädsel delas ut i samband med träningen. I början går det bra att träna i t-shirt och vanliga träningsbyxor.

I slutet av terminen kommer det att bli en uppvisning. Detta har vi istället för gradering. Denna kostar 200 kr och då ingår diplom för ny grad, närvarodiplom och en överraskning. Bonus är medaljen! På uppvisningen visar barnen vad de har lärt sig under terminen och med tanke på åldersspridningen och erfarenheterna kommer det att se väldigt olika ut, dock präglas uppvisningsdagen av stor glädje. För att få vara med på uppvisningen måste man ha en närvaro om minst 2/3 av träningspassen (ungefär 65%). Klarar man av uppvisningen får man en ny grad enligt följande ordning:

När man börjar årskurs fyra går man in i Karate Kidsgruppen oavsett var i bältessystemet man befinner sig och fortsätter enligt Karate Kidsbältessystem efter kunskapsnivå.


Den allra första Tiny Tigersgruppen vid avslutningen den 6/12-15.


Ledarna i Tiny Tigers från vänster: Fredrik, Helena och Mona.

Vill du ha mer information? Maila till vaxjokarate@hotmail.se.