Om lördag 9 augusti

01.08.2014 12:34

Vi kommer att deltaga på Karl-Oskardagarna lördagen 9 augusti på Teatertorget. Mer information på träningen.
Hemsidan uppdaterad: Nybörjarinfo och Kalender.