Mail till alla medlemmar

06.01.2016 09:00

God fortsättning på det nya året! Mail har skickats ut till samtliga medlemmar i klubben. Har man inte fått något mail så maila oss så ni kommer in på mailinglistan: vaxjokarate@hotmail.se. Oss!/Mona