Julträningstider och Karate Kids uppvisning

13.12.2015 10:37

Karate Kids har sin uppvisning idag och avslutning med fika. Alla hälsas välkomna kl 17:00.

Julträning = båda grupperna tränar tillsammans kl 18:00-19:00 tisdag 15/12 och torsdag 17/12 samt lördag kl 10:00-11:30 och på det nya året börjar vi gemensamt torsdag 7/1 kl 18:30-19:30 samt lördag 9/1 men då kör vi ett KICK OFF-pass; ett endagarsläger kl 10:00-13:00. Club Sushi träffas kl 14:00 på Izakya Moshi. Mer info kommer! Varmt välkomna!

P.S. Ni som ska gradera den 15/12 eller 17/12 ska träna med på passet innan. Graderingen den 15/12 är öppen men den 17/12 är det stängda dörrar (dvs ingen publik närvarande).