Inställd träning

27.02.2015 06:56

Karate Kidsträningen är inställd 1/3 eftersom ledarna är på träningslägret med sensei Vellibor Dimitrijevic under helgen.