Årsmötesinformation

11.02.2015 07:09

Vid årsmötet i lördags fick avgående styrelse ansvarsfrihet för 2014. Hela styrelsen omvaldes: ordförande Mona Pfaus, kassör David Pipe, sekreterare Mike Rice och revisor Pia Lindgren. Nyval till valberedningen blev Fredrik Kjällbring. På årsmötet deltog 19 medlemmar. Föreningen har under det gångna året haft mycket aktiv verksamhet. Inför 2015 planeras en del nya aktiviteter utöver de som klubben brukar arrangera eller deltaga på. Eftersom en del stadgeändringar aviserades kommer extra årsmöte hållas lördagen den 21 mars kl 12:15.