Dojon

Dojon är platsen där vi tränar Karate-Do. Dojo är ett japanskt ord sammansatt av orden "DO" och "JO". DO betyder väg och JO betyder plats, alltså platsen där vi tränar den väg vi har valt.

En dojo kan vara varsomhelst så länge det känns rätt för kropp, sinne och själ.

Man bugar alltid när man går in i en dojo och när man lämnar en dojo. Det är en tradition. Främst är det för att visa respekt för dojon (d.v.s. platsen) och dess regler, men även en mental förberedelse att det är dags för träning. Det är också ett sätt att visa för andra i dojon att man ska träna.